Afrensning-sand

Afrensning-sand

Vi beskæftiger os også med en mild form for afrensning med sand, såkaldt sand-afrensning / sandblæsning. På billedet ses en meget mild form for sandblæsning / sandslibning. Med denne metode kan vi fjerne evt. udtræk som ligger på overfladen. Metoden anvendes hvis f.eks. at afrensningen ikke kan foretages kemisk, evt. på grund af at de midler der skal bruges er så skrappe, at de kan påvirke evt. zink, galvaniseret stål på f.eks. altaner mv. Afrensningen er en højtryksvask hvor der tilsættes sand. Strålen kan styre meget direkte, og derved sikre et optimalt resultat.

Hvis al anden kemisk afrensning ikke kan lade sig gøre / fjerne misfarvningerne, kan en afvaskning med sand være en mulighed. Selve overfladen af stenene fjernes og man kan nu se den fine farve på murstenene. Jf. udsagn fra Teknologisk Institut (www.mur-tag.dk) svækkes murstenene ikke ved denne afrensning, men de kan være mere modtagelige for snavs.

“Hvor der er tale om særdeles kraftige udfældninger (flere mm), kan mekanisk afrensning med blæsemetoder komme på tale. I så fald vil der være risiko for, at det yderste af teglmaterialet, den såkaldte brandhud, nedbrydes. Dette påvirker dog ikke teglmaterialets fysiske egenskaber, men kan i nogle tilfælde gøre det mere udsat for tilsmudsning”.

Dette kan så udbedres med en imprægnering, se mere her