Facadeimprægnering

Facadeimprægnering

Når en facade er afrenset, kan det i mange tilfælde betale sig at imprægnere den.

Imprægneringen skal vælges med omhu. Nogle imprægneringsmidler sikrer at murstenene ikke “suger” fugt, andre imprægneringer “ligger” inde i murstenene og bevirker at overfladen påvirkes af vind og vejr. Impægneringsvæsker kan tillige være farveløse samt indeholde “pigment”. Så det er vigtigt at man vælger den “rigtige” løsning og vælger en løsning som er diffusionsåben.

Vores imprægneringer holder i mere end 10 år, ofte op til 15 eller 20 år, dette ved vi da vi gennem de mere end 35 år har fulgt flere facader.

info Imprægneringsinfo

Imprægnering

Imprægnering af kalksandsten

Citat fra Hjemmesiden www.mur-tag.dk

“Forsøg på Teknologisk Institut, Murværk, har vist, at imprægnering med monosilan medfører en stor indtrængningsdybde. Det har vist sig, at imprægeringsvæsken trænger ind gennem filtsningslag og ind i det underliggende murværk.

Dette medfører, at vand bliver holdt væk fra overgangen mellem filtsningslag og murværk, og i praksis medfører dette, at risikoen for frostskader på filtsningslaget hermed bliver nedsat.

En sådan imprægnering bør dog ikke udføres på murværk med opstigende grundfugt, eller hvor der på anden måde trænger vand ind i murværket fra andre sider end forsiden.”